Algemene voorwaarden

Mulder Automotive Groep is aangesloten bij de BOVAG brancheorganisatie. Zij hebben als onafhankelijk orgaan algemene voorwaarden opgesteld. Op alle transacties zijn dan ook de BOVAG voorwaarden van toepassing. De BOVAG voorwaarden voor zowel particulieren als voor de zakelijke markt zijn hieronder te downloaden.

De BOVAG voorwaarden zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1997. BOVAG zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties

Algemene voorwaarden voor particulieren

Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt