Werkzaamheden Laan der Verenigde Naties

Let op: Onze bedrijven blijven bereikbaar! Echter wordt er hinder verwacht. Hieronder vind u informatie over het project en de alternatieve aanrijroutes.

'Dordtse Mijl'

Project 'Dordtse Mijl' is in opdracht van de Gemeente Dordrecht op 22 mei 2023 gestart. Het project moet de openbare ruimte verbeteren en Dordrecht een waardig entree geven. Daarbij wordt er veel aandacht gegeven aan fietsroutes en veilige oversteek mogelijkheden voor zowel fietsers als voetgangers. Op de website van de Gemeente Dordrecht wordt het project verder uitgelegd en kunt u de meest actuele informatie vinden. 

Meer info

Verwachte hinder

De werkzaamheden aan het kruispunt duren waarschijnlijk tot aan de bouwvak (augustus 2023). Het complete project zal waarschijnlijk afgerond worden aan het einde van het jaar. Door deze werkzaamheden wordt het volgende hinder (tijdelijk) verwacht:

  •  De Laan der Verenigde Naties wordt gedeeltelijk en tijdelijk enkelbaans
  •  Vanaf de Handelskade kan enkel rechtsaf geslagen worden in de richting van de Laan der Verenigde Naties/Mijlweg/BP benzinestation
  •  Vanaf de Ampèrestraat (industrieterrein Praxis) kan enkel rechtsaf geslagen worden in de richting van Centrum Dordrecht/Maasplaza/Zwijndrechtse Brug